Súkromie

V zmysle zákona č.122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu aaanaradie.sk sa zaväzuje, že  osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.